5 mars. The Poeticians – Poesi brunch

The Poeticians är ett koreografiskt och kuratoriskt projekt som bjuder in olika koreografiska förslag att ingå i en temporär samverkan. En modul där installationer, föreställningar, objekt och konstnärer kan ingå i ett sammanhang som för varje ny situation skiftar konstellation. En ackumulerande process av olika förslag som för tillfället läggs i relation till varandra, inuti eller bredvid Pontus Petterssons koreografiska arbete och intresse för poesi. För tredje gången ges The Poeticians på Weld – denna gång som en söndagsbrunch där Pontus Pettersson har bjudit in kollegor och vänner att samlas kring mat och poesi.

5 mars kl 12.00–17.00


Söndagen är också en release av poesiboken "Writing Wounds to Heal". En dokumentation av Pontus Petterssons poesi- och klädesprojekt där han bjuder in olika fotografer att dokumentera kläderna samtidigt som ett nytt lager poetik läggs in i koreografin. Det är ett pågående projekt som med söndagens release presenterar bilder av fotograferna Märta Thisner och Luis Rodriguez

Emma kim Hagdahl (kokimomchi) har tagit fram en koreansk brunch. Samtidigt bjuds på diktläsning av de inbjudna konstnärerna: Nefeli Ikonomou, Buktalar-Michelle/Michelle Hammenfeldt, Amanda Apetrea/Beauty and the Beast, Shiv Kotecha, Hagar Tenenbaum, Mira Mutka, Aleksandar Giorgiev, Sophie Erlandsson, Halla Olafsdottir/Beauty and the Beast, Dinis Machado

The Poeticians – poesibrunch är en del av Pontus Pettersson projekt Poetiska Procedurer och genomförs med stöd av Konstnärsnämnden och Weld.